Đi sang Lào du lịch có cần hộ chiếu (passport) không?

Cũng như các nước Asian khác ngay cả Campuchia bạn cũng phải mang theo passport khi qua cửa khẩu. Lào đương nhiên không là ngoại lệ, vì thế nếu không có passport thì không nên vượt qua biên giới Việt Nam _Lào nếu không có passport. Còn visa thì nếu đi sang đó chơi, thăm bà con dưới 30 ngày thì không cần. Tuy nhiên thực tế thì nhiều người vẫn qua lại Lào mà không có passport. Có thể những nơi này chính quyền không siết chặt an ninh, hoặc có thể họ đã bị mua chuộc.

Bình luận đã đóng.