Chờ visa định cư Đài Loan thì có thể xin visa du lịch được không?

Chờ visa định cư Đài Loan thì có thể xin visa du lịch được không?

Trường hợp người Việt Nam sang định cư Đài Loan ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, trước khi sang Đài Loan cư trú luôn bạn muốn được sang đó du lịch, thăm thú làm quen. Vậy trong lúc chờ visa định cư Đài Loan thì có thể xin visa du lịch được không? Tham khảo …
Đọc tiếp