Đã từng đi du lịch nay có thể xin visa Nhật Bản nhiều lần không?

Visa-Nhat-Ban-nhieu-lan-1

Là anh em trong cùng khu vực, thế nhưng qua nhiều năm VN vẫn chưa được hưởng đãi ngộ từ Nhật Bản mà vẫn phải đáp ứng các yêu cầu bắt buộc về tài chính, công việc… Vậy trường hợp đã từng du lịch đến đây rồi thì có thể xin visa Nhật Bản nhiều …
Đọc tiếp