Sử dụng thư mời có thể mời được bao nhiêu người xin visa thăm thân Đài Loan?

Sử dụng thư mời có thể mời được bao nhiêu người xin visa thăm thân Đài Loan?

Với trường hợp xin visa thăm thân ba mẹ bảo lãnh con cái hoặc con cái bảo lãnh ba mẹ thì cần phải sử dụng thư mời. Vậy sử dụng thư mời có thể mời được bao nhiêu người xin visa thăm thân Đài Loan? Tham khảo thêm thông tin trong bài viết. Câu hỏi: …
Đọc tiếp