Xin visa du lịch Canada có giống xin visa du học Canada ?

visa du lịch Canada 1

Hỏi: Tôi đã từng sang du học tại Canada. Nay tôi muốn sang du lịch kết hợp với thăm lại thân nhân, bạn bè và thầy cô khoảng 1 tháng. Xin hỏi, thủ tục có giống như lúc đầu tiên tôi sang du học hay không, hay cần những điều kiện khác. Nếu như cần …
Đọc tiếp