Có cần phải phỏng vấn khi xin visa Canada không?

Có cần phải phỏng vấn khi đi xin visa Canada không?

Câu hỏi: Tháng tới tôi dự định xin visa đi Canada nhưng tôi nghe nói lại phải cần phỏng vấn gì đó, mà tôi chưa biết phỏng vấn sử dụng tiếng gì để trả lời. Mong Á Châu có thể thông tin về sự thật đến với tôi sớm nhất. Và Á Châu có thê …
Đọc tiếp