Xin visa Canada lại sau khi bị trục xuất về nước có được không?

Xin visa Canada lại sau khi bị trục xuất về nước có được không?

Mặc dù xin visa Canada thành công nhưng khi sang đó miễn bạn vi phạm quy định thì vẫn phải bị trục xuất về nước. Bạn đang có ý định quay lại Canada và thắc mắc rằng: “Xin visa Canada lại sau khi bị trục xuất về nước có được không?” thì tham khảo bài …
Đọc tiếp