Xin visa công tác Hàn Quốc nhờ nộp hồ sơ hộ được không?

Hỏi: Em có bạn cần làm visa công tác Hàn Quốc do một đơn vị bên Hàn mời sang dự lễ ra mắt sản phẩm. Tuy nhiên bạn ấy lại có công việc về quê đột xuất nên để hồ sơ lại nhờ em nộp giùm. Vậy em có được quyền nộp hộ hay không?

Đáp:

Nếu như visa thăm thân Hàn Quốc không cho người ngoài hộp khẩu với đương đơn nộp hộ thì visa công tác Hàn Quốc vẫn cho người ngoài hộ khẩu nộp thay. Tuy nhiên đương đơn phải viết giấy uy quyền (viết bằng tiếng Anh hoặc Hàn) cho người đi nộp thay. Nếu không bộ hồ sơ xin visa sẽ bị từ chối.

Không biết hồ sơ của bạn đó đã đầy đủ chưa? Có thể xem bài viết sau để tham khảo lại để chắc chắn xin visa đậu nhé: https://achau.net/thu-tuc-visa-cong-tac-han-quoc-chuan-2016-day-du-chi-tiet