Hướng dẫn chi tiết xin visa thăm thân Hàn Quốc cho công dân Việt Nam

Hướng dẫn chi tiết xin visa thăm thân Hàn Quốc cho công dân Việt Nam

Muốn nhập cảnh Hàn Quốc công dân Việt Nam bắt buộc phải có loại visa phù hợp với mục đích của chuyến đi. Hiện tại, Hàn Quốc đang áp dụng 13 loại visa dành cho người Việt muốn nhập cảnh vào đây, trong đó có visa thăm thân Hàn Quốc. Vậy nếu trong trường hợp, …
Đọc tiếp