Có thể xin lại visa du lịch Đài Loan khi đã từng vi phạm visa được không?

Có thể xin lại visa du lịch Đài Loan khi đã từng vi phạm visa được không?

Đối với hồ sơ xin visa Đài Loan thì những ai chưa từng sang Đài Loan và sở hữu hồ sơ mạnh thì sẽ rất dễ dàng trong quá trình xin visa. Tuy nhiên với những người bất hợp pháp trước đây thì như thế nào? Liệu có thể xin lại visa du lịch Đài …
Đọc tiếp