Xin visa Mỹ các diện lưu trú ngắn hạn cần lưu ý điều gì?

Về hồ sơ xin visa không riêng nước Mỹ, với các nước khác bạn cũng cần đáp ứng đầy đủ thủ tục theo yêu cầu để được cấp visa. Xin visa Mỹ có phần khác hơn các nước khác ở quy trình cũng như bạn phải qua vòng phỏng vấn, thì bạn mới được quyết …
Đọc tiếp

Vì sao xin visa thăm thân Mỹ có lúc dễ, lúc rất khó?

Xin visa thăm thân Mỹ

Mặc dù nhu cầu xin visa đi Mỹ với các mục đích lưu trú ngắn hạn như du lịch, công tác, thăm thân có xu hướng tăng. Tuy nhiên, việc xin visa lại trở thành rào cản với không ít đương muốn sang Mỹ. Nếu bạn nghĩ rằng, việc xin visa đi Mỹ thăm người …
Đọc tiếp

Vì sao xin visa thăm thân Mỹ có lúc dễ, lúc rất khó?

Visa thăm thân Mỹ

Mặc dù nhu cầu xin visa đi Mỹ với các mục đích lưu trú ngắn hạn như du lịch, công tác, thăm thân có xu hướng tăng. Tuy nhiên, việc xin visa lại trở thành rào cản với không ít đương muốn sang Mỹ. Nếu bạn nghĩ rằng, việc xin visa đi Mỹ thăm người …
Đọc tiếp