Bất hợp pháp có xin visa Hàn Quốc lại được không?

Bất hợp pháp có xin visa Hàn Quốc lại được không?

Tình trạng lao động bất hợp pháp không chỉ tồn tại ở Hàn Quốc mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, vì cái lợi trước mắt mà nhiều người không quan tâm đến những hệ lụy về vấn đề bất hợp pháp. Dù thời gian bất hợp pháp ít hay nhiều bạn …
Đọc tiếp