Chuẩn bị hồ sơ và phỏng vấn xin visa Mỹ cần lưu ý gì?

Chuẩn bị hồ sơ và phỏng vấn xin visa Mỹ cần lưu ý gì?

Luật pháp nước Mỹ luôn luôn chặt chẽ về vấn đề cấp thị thực nhập cảnh cho những công dân nước ngoài muốn nhập cư đến đây. Vì thế xin visa Mỹ luôn là vấn đề nhức nhối. Muốn xin visa Mỹ thành công vậy khi chuẩn bị hồ sơ và phỏng vấn xin visa …
Đọc tiếp