Hướng dẫn điền tờ khai khi nhập cảnh đi du lịch Nhật Bản

Điền tờ nhập cảnh khi đi du lịch Nhạt Bản

Khi đi du lịch nước ngoài, bạn cần phải làm một thủ tục nữa là điền tờ khai nhập cảnh. Tuy nhiên, việc này sẽ dễ dàng hơn khi bạn đi du lịch theo tour, vì mọi thủ tục bên tour đã hỗ trợ làm cho bạn hết rồi, kể cả việc làm visa Nhật …
Đọc tiếp