Đơn xin nghỉ phép ảnh hưởng thế nào khi xin visa Hàn Quốc du lịch

Visa Hàn Quốc

Bạn thuộc vào trường hợp đang làm văn phòng, hoặc làm việc dưới sự quản lý của bất kì công ty hay doanh nghiệp, nếu muốn xin visa Hàn Quốc diện du lịch, bạn cần bỏ sung thêm đơn xin nghỉ phép, thông tin này cũng vô cùng quan trọng trong bộ hồ sơ xin …
Đọc tiếp