Quá cảnh Hàn Quốc hết thời hạn sẽ bị xử lý ra sao?

Quá cảnh Hàn Quốc hết thời hạn sẽ bị xử lý ra sao?

Câu hỏi: Xin chào Á Châu, em hiện đang là du học sinh tại Nhật Bản. Tháng rồi trường em có dịp nghỉ nên em mua vé về Việt Nam và quá cảnh tại Hàn Quốc 24 giờ. Nhưng khi đến đây, em có người bạn là du học sinh tại Hàn Quốc rủ em …
Đọc tiếp