Có cần khám sức khỏe khi xin visa du lịch Mỹ không?

Có cần khám sức khỏe khi xin visa du lịch Mỹ không?

Trong hồ sơ xin visa các nước, một số quốc gia thì yêu cầu có giấy khám sức khỏe, một số quốc gia khác thì không. Vậy đối với Mỹ thì sao? Có cần khám sức khỏe khi xin visa du lịch Mỹ không? Thông thường thì xin visa du lịch tất cả các nước, …
Đọc tiếp