Câu hỏi thông thường về visa du lịch Pháp (khối Schengen)

Tôi cần sử dụng passport trong khoảng thời gian xử lý hồ sơ visa. Tôi có thể giữ lại passport được không ?

Bạn có thể yêu cầu giữ lại passport nếu cần sử dụng. Khi đó bạn phải xuất trình giấy tờ chứng minh và ký giấy miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp không nộp lại passport. Sau đó, bạn cần nhanh chóng nộp lại passport cho Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ visa ngay khi có thể.

Sau bao lâu tôi sẽ được cấp visa ?
Việc cấp visa phap (Schengen) cần 15 ngày xử lý. Theo quy định của các nước khối Schengen, bạn phải nộp hồ sơ visa chậm nhất là 15 ngày trước ngày xuất hành. Các trường hợp ngoại lệ, rất hãn hữu, chỉ được chấp thuận với các lý do nhân đạo (ví dụ : visa cấp cho bác sĩ đi cùng để hồi hương bệnh nhân).
Đối với các loại visa khác, nhất là visa dài hạn, thời hạn xử lý có thể dài hơn. Xin hãy kiểm tra lại thông tin này tại thời điểm bạn nộp hồ sơ.

Một người khác có thể đến nhận kết quả visa giùm tôi được không ?
Trong trường hợp không thể di chuyển, bạn có thể ủy quyền cho một người thứ ba. Thư ủy quyền phải được Ủy ban nhân dân nơi bạn cư trú xác thực và đính kèm biên lai được cấp khi nộp hồ sơ visa, giấy tờ tùy thân của bạn cùng giấy tờ tùy thân của người đến nhận thay.

Làm thế nào để nộp hồ sơ visa
Người có nhu cầu xin visa phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Trung tâm TLScontact, sau khi đã lấy hẹn trước. Có 2 cách lấy hẹn : qua số điện thoại (04) 39 39 26 62 (số duy nhất cho cả Việt Nam), hoặc bằng cách đăng ký tại trang web : https://fr.tlscontact.com/vn/SGN/index.php?l=vi
Trung tâm TLScontact (Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ visa) đặt tại địa chỉ :
Vincom Dong Khoi Tower (Tầng 12A), 72 Lê Thánh Tôn (hoặc 45A Lý Tự Trọng), Quận 1, Tp Hồ Chí Minh